Dataopslag: lokaal of in de cloud?

feb/17281 LIKES

Data Management, Storage Management, Information Management; drie termen die steeds vaker voorkomen en die steeds meer leven op de markt. Dit komt door regelgeving, de komst van nieuwe soorten data en doordat deze oplossingen dankzij de cloud ineens ook voor kleinere organisaties binnen handbereik zijn. De vraag is nu echter: moet ik mijn informatie in de cloud opslaan of op een eigen locatie?

Door regelgeving en aanscherping op het gebied van security en privacy groeit de marktvraag naar goede opslagmethodieken en storagemanagement-oplossingen. Bovendien vindt een verandering plaats in het type data. Veel nieuwe data is ongestructureerd en bedrijven willen geen kansen laten liggen om deze data tijdig en accuraat te analyseren. Dit vereist echter vaak een andere opslagmethodiek dan de procesmatige, traditionele instroom aan bedrijfsgegevens.Ook ziet het MKB nieuwe mogelijkheden ontstaan met data die beschikbaar komt vanuit de cloud.
Applicaties die voorheen niet binnen handbereik lagen zijn betaalbaar geworden, omdat ze op gebruiksbasis vanuit de cloud worden aangeboden.
Dit levert weer een nieuwe vraag op: moet ik mijn data in de cloud opslaan of bij ons op kantoor?